×
ტანსაცმელი
ფეხსაცმელი
საბავშვო აქსესუარი
მოვლა
ავეჯი & დეკორი
კვება
ბრენდი
ბლოგი

მფრინავი ბუშტი

27

გაზიარება:

დეტალური აღწერა:

ექსპერიმენტის მიზანია შეისწავლოთ ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები და 3
ექსპერიმეტნის შედეგად შეძლოთ ერთი სახის ნივთიერება გარდაქმნათ სხვა სახის
ნივთიერებად.
სახალისო და შემეცნებით ექსპერიმენტების ნაკრებს, ხსნარებთან და სინჯარებთან ერთად
მოყვება შემეცნებითი ჟურნალი, ინსტრუქცია, გასაფერადებელი და ფანქრები.
რეაქტივები არის სრულიად უსაფრთხო ბავშვებისათვის და არ შეიცავს სიცოცხლისთვის მავნე
ნივთიერებებს.
მოკლე აღწერა:
გაიცანი ახალი ნივთიერებები და ჩაატარე სამი სხვადასხვა სიძლიერის ექსპერიმენტი
ატომ ქიდსის პროდუქცია წარმოადგენს სახალისო და შემეცნებით ექსპერიმენტების ნაკრებს,
რომ ბავშვებმა თავად შეძლონ ცდების ჩატარება სახლის პირობებში.

ბრენდი
ATOM Kids • ატომ ქიდს